หน้าแรก  :   ลงประกาศ พระใหม่  :   ร้านสมาชิก VIP  :   พระเด่นตามหมวด  :   สมาชิกทั่วไป  :   ต้องการเช่าพระ  :   ประมูลพระ  :   การใช้งาน  : 
 บทความทั่วไป
ราคากลางพระเครื่อง (อ่าน 957)

ราคากลางพระเครื่องสภาพพระ 80-90% (สมบูรณ์ ไม่มีซ่อม)
รายการประมาณการราคากลางหมายเหตุ
ชุดเบญจภาคี
พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม เนื้อผง กทม.
พิมพ์ใหญ่หลักล้าน-หลายสิบล้านบาทนิยม
พิมพ์ทรงเจดีย์หลักล้านกลางๆถึงปลาย
พิมพ์ฐานแซมหลักล้านต้นๆถึงกลาง
พิมพ์เกศบัวตูมหลักล้านต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ปรกโพธิ์หลักล้านต้นๆ
พระรอดกรุวัดมหาวัน เนื้อดิน จ.ลำพูน
พิมพ์ใหญ่หลักล้านกลางๆถึงปลายนิยม
พิมพ์กลางหลักล้านต้นๆถึงกลาง
พิมพ์เล็กหลักล้านต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ต้อหลักล้านต้นๆ
พิมพ์ตื้นหลักล้านต้นๆ
พระผงสุพรรณ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
พิมพ์หน้าแก่หลักล้านกลางๆถึงปลายนิยม
พิมพ์หน้ากลางหลักล้านต้นๆถึงกลาง
พิมพ์หน้าหนุ่มหลักล้านต้นๆ
พระซุ้มกอ เนื้อดิน จ.กำแพงเพชร
พิมพ์ใหญ่หลักล้านกลางๆถึงปลายนิยม
พิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก(ซุ้มกอดำ)หลักแสนต้นๆถึงกลาง
พิมพ์กลางมีกระหนกหลักล้านต้นๆ
พิมพ์กลางไม่มีกระหนก(กระหนกไม่ติด)หลักแสนต้นๆถึงกลาง
พิมพ์เล็กหลักแสนต้นๆ
พิมพ์ขนมเปี๊ยะหลักหมื่นปลาย-หลักแสนต้นๆ
พระกำแพงลีลาเม็ดขนุน กรุทุ่งเศรษฐีหลักล้านกลางๆถึงปลาย
พระกำแพงลีลาพลูจีบหลักล้านต้นๆถึงกลาง
พระนางพญา กรุวัดนางพญา เนื้อดิน จ.พิษณุโลก
พิมพ์ใหญ่เข่าโค้งหลักล้านต้นๆถึงกลางนิยม
พิมพ์ใหญ่เข่าตรงหลักล้านต้นๆ
พิมพ์อกนูนใหญ่หลักล้านต้นๆ
พิมพ์อกนูนเล็กหลักแสนกลางๆถึงปลาย
พิมพ์สังฆาฏิหลักแสนกลางๆถึงปลาย
พิมพ์ทรงเทวดา(อกแฟบ)หลักแสนกลางๆถึงปลาย
พระเนื้อผงยอดนิยม
พระสมเด็จบางขุนพรหม กทม.
พิมพ์ใหญ่หลักล้านต้นๆถึงกลางนิยม
พิมพ์ทรงเจดีย์หลักล้านต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ฐานแซมหนึ่ง-สามล้าน
พิมพ์เกศบัวตูมหนึ่ง-สามล้าน
พิมพ์เส้นด้ายหนึ่ง-สามล้าน
พิมพ์สังฆาฏิหนึ่ง-สามล้าน
พิมพ์อกครุฑหนึ่ง-สามล้าน
พิมพ์ฐานคู่หลักแสนปลายถึงล้านต้นๆ
พิมพ์ปรกโพธิ์หลักแสนปลายถึงล้านต้นๆ
พระสมเด็จบางขุนพรหม กรุเจดีย์เล็ก กทม.ทุกพิมพ์หลักแสนต้นถึงกลาง
พระสมเด็จวัดเกศไชโย จ.อ่างทอง
พิมพ์ 7 ชั้นนิยมหลักล้านต้นๆนิยม
พิมพ์ 6 ชั้นอกตันหลักแสนปลายถึงล้าน
พิมพ์ 6 ชั้นอกตลอดหลักแสนกลางถึงปลาย
พระนอกพิมพ์หลักหมื่นต้นๆถึงปลาย
พระสมเด็จอรหัง วัดมหาธาตุ กทม.
พิมพ์เกศอุหลักแสนต้นถึงกลางนิยม
พิมพ์สังฆาฏิหลักแสนต้นถึงกลาง
พิมพ์ฐานคู่หลักแสนต้นถึงกลาง
พิมพ์ฐานสามชั้นหลักแสนต้นถึงกลาง
พิมพ์ฐานสองชั้นหลักแสนต้นถึงกลาง
พิมพ์เล็กหลักแสนต้นถึงกลาง
พิมพ์หลังโต๊ะกังหลักแสนต้นถึงกลางวัดสร้อยทอง กทม.
พระสมเด็จจิตรลดา(กำลังแผ่นดิน) กทม.
พิมพ์ใหญ่หลักแสนกลางถึงล้านต้นพร้อมใบประกาศนียบัตร
พิมพ์เล็กหลักแสนกลางหายาก สร้างน้อย
พระสมเด็จปิลันทน์ วัดระฆังโฆสิตาราม กทม.
พิมพ์ซุ้มประตูหลักแสนต้นๆถึงกลาง
พิมพ์พระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตรหลักหมื่นปลายถึงหลักแสนต้นๆ
พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่ครอบแก้วหลักหมื่นกลางๆนิยม
พิมพ์ปรกโพธิ์กลางครอบแก้วหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์ปรกโพธิ์เล็กครอบแก้วหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์ปรกโพธิ์ใหญ่หลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์ปรกโพธิ์เล็กหลักหมื่นกลางๆ
พิพม์ปางปฐมเทศนาหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์ครอบแก้วใหญ่หลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์ครอบแก้วเล็กหลักหมื่นกลางๆ
พิพม์เปลวเพลิงใหญ่หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิพม์เปลวเพลิงกลางหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิพม์เปลวเพลิงเล็กหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์สี่เหลี่ยมซุ้มสามเส้นหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์สมเด็จจิ๋วหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์ปิดตาหลักหมื่นกลางๆ
พระกรุวัดพลับ กทม.
พิมพ์ยืนวันทาเสมาหลักแสนกลางถึงปลายนิยมมาก
พิมพ์ปิดตาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่หลักแสนต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ตุ๊กตาเล็กหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์พุงป่องใหญ่หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พิมพ์พุงป่องเล็กหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์สมาธิเข่ากว้างหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พิมพ์สมาธิหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระกรุวัดเงินคลองเตย กทม.
พิมพ์สังกัจจายน์มีหูหลักหมื่นต้นถึงกลางนิยม
พิมพ์สังกัจจายน์ไม่มีหูหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์ฐานสูงหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์สังฆาฏิหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์ซุ้มกอหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์หน้าฤาษีหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์เล็บมือหลักหมื่นต้นๆ
พระสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(เจริญ) รุ่นสรงน้ำ วัดเทพศิรินทร์ กทม.
พิมพ์เสาใหญ่หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์เสาเล็กหลักพันปลายถึงหมื่น
พระวัดรังษี กทม.หลักหมื่นต้นๆถึงกลางทุกพิมพ์
พระกรุวัดสามปลื้ม กทม.
พิมพ์เศียรโล้นหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พิมพ์กลีบบัวใหญ่หลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์กลีบบัวเล็กหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์สามเหลี่ยมใหญ่หลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์สามเหลี่ยมเล็กหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์ห้าเหลี่ยมหลักหมื่นกลางๆ
พระหลวงปู่ภูวัดอินทร์ กทม.
พิมพ์แซยิดแขนหักศอกหลักแสนต้นๆถึงกลางนิยม
พิมพ์แซยิดแขนกลมหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พิมพ์แปดชั้นแขนหักศอกหลักหมื่นปลายๆ
พิมพ์แปดชั้นแขนกลมหลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่งหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่งสองหน้าหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พิมพ์เจ็ดชั้นหูติ่งหลังปิดตาหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พิมพ์สามชั้นหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ฐานหมอนหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ทรงเจดีย์หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ห้าเหลี่ยมสมาธิหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์อุ้มบาตรหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์พระสังกัจจายน์หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์พระปิดตาหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ
พิมพ์ขุดสระใหญ่หลักแสนต้นๆถึงกลางนิยม
พิมพ์ขุดสระเล็กหลักแสนกลางๆถึงปลาย
พิมพ์สามเหลี่ยมหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระผงของขวัญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำภาษีเจริญ กทม.
รุ่นหนึ่งไม่เคลือบแชล็คหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
รุ่นหนึ่งเคลือบแชล็คหลักแสนต้นๆถึงกลาง
รุ่นสามพิมพ์ลึกหลักหมื่นกลางๆ
รุ่นสามพิมพ์ตื้นหลักหมื่นกลางๆ
พระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี กทม.
พิมพ์สมเด็จขาโต๊ะหลักแสนต้นๆนิยม
พิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้นหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พิมพ์หูบายศรี(ก้างปลาใหญ่)หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พิมพ์หูบายศรี(ก้างปลาเล็ก)หลักหมื่นกลางๆ
พิมพ์ปรกโพธิ์(โพธิ์แปด)หลักหมื่นกลาง
พิมพ์ปรกโพธิ์(โพธิ์หก)หลักหมื่นกลาง
พิมพ์ซุ้มเรือนแก้วหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์ซุ้มประตูหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์แหวกม่านหลักหมื่นต้น
พิมพ์พระคงใหญ่หลักหมื่นต้น
พิมพ์กลีบบัวใหญ่หลักหมื่นต้น
พิมพ์กลีบบัวเล็กหลักหมื่นต้น
พิมพ์หยดแป้งหลักหมื่นต้น
พระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี
พิมพ์สมเด็จไกเซอร์(แพพัน)หลักหมื่นกลางๆถึงแสนต้นๆ
พิมพ์สมเด็จไกเซอร์(แพสองพัน)หลักหมื่นต้นๆถึงหมื่นกลาง
พิมพ์สมเด็จไกเซอร์(แพสามพัน)หลักพันปลายถึงหมื่นต้น
พระสมเด็จบางขุนพรหม ปี2509 กทม.
พิมพ์ใหญ่เกศทะลุซุ้ม Aหลักหมื่นกลางๆนิยม
พิมพ์ใหญ่หลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์เส้นด้ายหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์ทรงเจดีย์หลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์ฐานแซมหลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์สังฆาฏิหลักพันปลาย
พิมพ์อกครุฑหลักพันปลาย
พิมพ์ฐานคู่หลักพันปลาย
พิมพ์ไสยาสน์หลักพันปลาย
พระกรุวัดเฉลิมพระเกียรติ จ.นนทบุรี*******
พิมพ์สมเด็จห้าชั้นซุ้มยันต์วาหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พิมพ์สมเด็จสามชั้นยันต์ห้าแบบมีซุ้มหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์สามชั้นยันต์ห้าหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์สมเด็จเจ็ดชั้นหลักหมื่นต้น
พิมพ์สมเด็จห้าชั้นหลักหมื่นต้น
พิมพ์กลีบบัวซุ้มชินราชหลักหมื่นต้น
พิมพ์พระคงหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระพิมพ์สมเด็จฐานคู่ เจ้าคุณสุนทร วัดกัลยาฯ กทม.หลักพันปลายๆถึงหมื่น
พระวัดทรงประมูล พิมพ์สมเด็จแหวกม่าน กทม.หลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระเนื้อดินยอดนิยม
พระหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค จ.อยุธยา
1. พิมพ์ทรงไก่นิยม
พิมพ์ทรงไก่หางพวงหลักแสนต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ทรงไก่หางรวมหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
พิมพ์ทรงไก่หางสามเส้นหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พิมพ์ทรงไก่หางสี่เส้นหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พิมพ์ทรงไก่หางห้าเส้นหลักหมื่นกลางถึงปลาย
2. พิมพ์ทรงครุฑ
พิมพ์ทรงครุฑใหญ่หลักหมื่นกลางถึงปลาย
พิมพ์ทรงครุฑกลาง(ครุฑปีกแข็ง)หลักหมื่นกลาง
พิมพ์ทรงครุฑเล็ก(ครุฑผีเสื้อ)หลักหมื่นต้นถึงกลาง
3. พิมพ์ทรงหนุมาน
พิมพ์ทรงหนุมานใหญ่หลักหมื่นกลาง
พิมพ์ทรงหนุมานหาวเป็นดาวเปืนเดือนหลักหมื่นกลาง
พิมพ์ทรงหนุมานแบกแท่นหลักหมื่นต้นๆ
4. พิมพ์ทรงเม่น
พิมพ์ทรงเม่นบัวแปดเม็ดหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พิมพ์ทรงเม่นบัวเจ็ดเม็ดหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พิมพ์ทรงเม่นบัวชั้นเดียวหลักหมื่นกลาง
พิมพ์ทรงเม่นมังกรหลักหมื่นกลาง
พิมพ์ทรงเม่นเล็กหลักหมื่นต้น
5. พิมพ์ทรงปลา
พิมพ์ทรงปลาจีนหลักหมื่นกลาง
พิมพ์ทรงปลากัดหลักหมื่นกลาง
พิมพ์ทรงปลาเสือหลักหมื่นกลาง
พิมพ์ทรงปลาหมูหลักหมื่นต้นถึงกลาง
6. พิมพ์ทรงนก
พิมพ์ทรงนกปางมารวิชัยฐานบัวเม็ดหลักหมื่นต้น
พิมพทรงนกปางสมาธิฐานบัวเม็ดหลักหมื่นต้น
พิมพ์ทรงนกฐานสามชั้นหลักหมื่นต้น
พิมพ์ทรงนกจิกซุ้มหลักหมื่นต้น
พระหลวงพ่อโหน่ง วัดคลองมะดัน เนื้อดิน จ.สุพรรณบุรี
พิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย(ฐานบัว)หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย(ไม่มีบัว)หลักหมื่นต้นๆ
พิมพ์ซุ้มกอใหญ่ลึกหลักหมื่นต้น
พิมพ์ซุ้มกอใหญ่ตื้นหลักหมื่นต้น
พิมพ์ลีลาหลักหมื่นต้น
พิพม์ปรุหนังหลักหมื่นต้น
พระกรุ เนื้อดิน ยอดนิยม
พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์อกใหญ่ วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยาหลักแสนปลายถึงล้านต้น
พระขุนแผนเคลือบ พิมพ์เล็กแขนอ่อน วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยาหลักแสนต้นถึงกลาง******
พระวัดตะไกร อยุธยาหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางสมาธิ จ.อยุธยาหลักพันปลายถึงหมื่นต้นๆ
พระหลวงพ่อโต กรุบางกระทิง ปางมารวิชัย จ.อยุธยาหลักพันปลายถึงหมื่นต้นๆ
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์สองหน้า จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์ใหญ่ ไหล่ยก จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางถึงแสน
พระกริ่งคลองตะเคียน พิมพ์เล็ก จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆ
พระขุนแผน พิมพ์ใบพุทรา จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆ
พระกำแพงเปิดโลก เม็ดทองหลาง จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระกำแพงงบน้ำอ้อย จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆ
พระกำแพงเม็ดมะลื่น จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระกำแพงเม็ดมะเคล็ด จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระกำแพงปรกลูกยอ จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระกำแพงหน้าอิฐ จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆ
พระกำแพงลีลา พิมพ์ลิ้นเป็ด จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆ
พระกำแพงลีลา พิมพ์กำแพงหย่อง จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆ
พระกำแพงลีลา พิมพ์เม็ดขนุน จ.กำแพงเพชรหลักล้านต้นถึงกลาง
พระกำแพงลีลา พิมพ์พลูจีบ จ.กำแพงเพชรหลักแสนปลายถึงล้านต้น
พระกำแพงลีลา พิมพ์กลีบจำปา จ.กำแพงเพชรหลักแสนปลายถึงล้านต้น
พระนางกำแพงกลีบบัว จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆ
พระนางกำแพงกลีบบัว ฐานตาราง กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆ
พระนางกำแพง พิมพ์ตื้น กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆ
พระนางกำแพง พิมพ์ลึก กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆ
พระนางลูกแป้ง พิมพ์เดี่ยว - คู่ กำแพงเพชรหลักหมื่นกลางๆ
พระนางแขนอ่อน กรุเจดีย์สูง จ.สุโขทัยหลักหมื่นต้นๆ
พระนาง กรุทับขุนวัง จ.สุโขทัยหลักหมื่นต้นๆ
พระนางเสน่ห์จันทร์ จ.สุโขทัยหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
พระลีลา กรุถ้ำหีบ จ.สุโขทัยหลักหมื่นกลางๆ
หลวงพ่อโต กรุวัดป่าม่วง - วัดสระศรี จ.สุโขทัยหลักพันปลายถึงหมื่น
พระร่วงยืนเปิดโลก จ.สุโขทัยหลักหมื่นต้นๆ
พระร่วงนั่งเชตุพน จ.สุโขทัยหลักพันกลางถึงปลาย
พระงบน้ำอ้อย จ.สุโขทัยหลักพัน
พระแม่ย่า จ.สุโขทัยหลักพัน
พระสรรค์นั่ง ไหล่ยก จ.ชัยนาทหลักพันกลางๆถึงปลาย
พระสรรค์นั่ง จ.ชัยนาทหลักพันกลางๆ
พระสรรค์ยืน จ.ชัยนาทหลักหมื่นต้นๆ
พระกรุ เนื้อชิน ยอดนิยม
พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ฐานสูง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลกหลักแสนต้นๆถึงกลาง
พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์ใหญ่ฐานเตี้ย เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลกหลักแสนต้นๆ
พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์กลาง เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลกหลักหมื่นปลายๆ
พระพุทธชินราชใบเสมา กรุวัดพระศรีฯ พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน จ.พิษณุโลกหลักหมื่นปลายๆ
พระอู่ทองบัวสองชั้น กรุวัดราชบูรณะ จ.อยุธยาหลักพันต้นๆ
พระขุนแผนใบพุทรา เนื้อชินเงิน จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆ
พระขุนแผน พิมพ์นิยมห้าเหลี่ยม กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆ
พระอู่ทองฐานสำเภา วัดราชบูรณะ จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระอู่ทองมีประภามณฑล เนื้อชินเงิน จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระหลวงพ่อโป้ จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระวัดตะไกรหน้าครุฑ เนื้อชิน จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระกรุวัดแค เนื้อสำริด จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระลีลา กรุวัดนนทรีย์ จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระกรุวัดชนะสงคราม เนื้อชินตะกั่ว กทม.หลักพันกลางๆ
พระกำแพงซุ้มยอ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชรหลักพันกลางๆ
พระสังกัจจายน์ลอยองค์ เนื้อสำริดเงิน กรุวัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยาหลักพันปลายๆ
พระซุ้มกอ กรุวัดเรือแข่ง จ.อยุธยาหลักพันกลาง
พระสิบทัศตัดเดี่ยวหลักพันต้นๆ
พระนางกลีบบัวแขนอ่อน จ.สุโขทัยหลักพันกลางๆ
พระร่วงยืนประทานพร เนื้อชิน จ.สุโขทัยหลักพันปลายถึงหมื่นต้น
พระร่วงนั่ง เนื้อชิน จ.สุโขทัยหลักพันกลางถึงปลาย
พระนางกรุวัดเขาพระศรี เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัยหลักพันกลางๆ
พระกรุวัดเพชร จ.สละบุรีหลักพันต้นๆ
พระวัดกลางตลาดพลู กทม.หลักพันต้นๆ
พระนางกลีบบัว กรุวัดสุวรรณ จ.อ่างทองหลักพันต้นๆ
พระอู่ทอง กรุต้นจันทร์หลักพันกลางๆ
พระกรุบ้านตาก เนื้อชินเงิน - สนิมแดง จ.ตากหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระกรุวัดจันทร์นครหลวง เนื้อชินตะกั่ว จ.อยุธยาหลักพันต้นๆ
พระซุ้มเสมาทิศ กรุวัดราชบูรณะ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัยหลักพันปลายถึงหมื่นต้น
พระกรุวัดเชิงท่า พิมพ์ยืน จ.อยุธยาหลักพันปลายๆ
พระกรุวัดเชิงท่า พิมพ์นั่ง จ.อยุธยาหลักพันปลายๆ
พระลีลา 25 พุทธศตวรรษ กทม.หลักพันกลางๆ
พระพุทธชินราช วัดสามจีน เนื้อชินตะกั่ว กทม.หลักพันปลายถึงหมื่นต้น
พระสรรค์ ไหล่ยก เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาทหลักหมื่นต้นๆ
พระอู่ทอง กรุวัดสิงห์ จ.ปทุมธานีหลักพันต้นๆถึงกลาง
พระยอดขุนพลหลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธิ์นิมิตร กทม.หลักพันต้นๆ
พระกลีบบัว หลวงพ่อนารถ วัดศรีโลหะ จ.กาญจบุรีหลักพันกลางๆ
พระขุนแผนหน้าอิฐ กรุวัดใหญ่ชัยมงคล เนื้อชินเงิน จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระหลวงพ่อโต กรุวัดนนทรี จ.อยุธยาหลักพันกลางๆไม่เกินหมื่น
พระกรุวัดบางปะมุง เนื้อชินเงิน จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระกรุวัดอโยธยา จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระกรุวัดทำเลไทย จ.อยุธยาหลักพันต้นๆ
พระกรุวัดเลียบ กทม.หลักพันต้นๆถึงกลาง
พระกรุวัดเกาะ กทม.หลักพันต้นๆ
พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์ยืน จ.ระยองหลักพันต้นๆถึงกลาง
พระกรุวัดเก๋งจีน พิมพ์นั่ง จ.ระยองหลักพันต้นๆถึงกลาง
พระนางพญา กรุวัดดาวเสด็จ จ.สละบุรีหลักพันปลายถึงหมื่นต้น
พระนางพญา กรุวัดชุ้ง จ.สละบุรีหลักหมื่นต้นๆ
นางกวัก กรุวัดสุวรรณดาวาส จ.อยุธยาหลักพันต้นๆ
พระหลวงพ่อสุขสัมฤทธิ์ วัดตูม พ.ศ.2469 จ.อยุธยาหลักพันกลางๆ
พระพุทธโคดม วัดไผ่โรงวัว จ.สุพรรณบุรีหลักพันต้นๆ
พระพิจิตรหลังผ้า หลวงพ่อดี รุ่นแรก วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรีหลักพันต้นๆถึงกลาง
พระลีลาชินเขียวหลักพันต้นๆ
พระร่วงยืนลพบุรี เนื้อชินเขียวหลักหมื่นต้นๆ
พระยอดขุนพล ยอดนิยม
พระลีลากำแพงขาว เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นปลายถึงแสนกลาง
พระท่ามะปรางค์ เนื้อชินเงิน จ.สุโขทัยหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระกำแพงห้าร้อยตัดเก้า เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชรหลักพันปลาย
พระนาคปรกลูกยอ เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระซุ้มนครโกษาสนิมแดง กรุทับชุมพล จ.นครสวรรค์หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระซุ้มนครโกษาสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลาง
พระนางพญาสนิมแดง กรุวัดหัวเมือง จ.นครสวรรค์หลักหมื่นต้นๆ
พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า พิมพ์แขนกลม - หักศอก จ.พิจิตรหลักพันปลายถึงหมื่นต้นๆ
พระซุ้มนครโกษาสนิมแดง กรุวัดสว่างอารมณ์ จ.สิงห์บุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน กรุถ้ำมหาเถร จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางๆถึงแสนต้น
พระร่วงนั่ง สนิมแดง กรุม่วงค่อม จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์ใหญ่ จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระอู่ทองท้องช้าง พิมพ์เล็ก จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระซุ้มนครโกษา เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางๆ
พระร่วงยืน เนื้อชินเงิน กรุวิหารกรอ จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางๆถึงหมื่นปลาย
พระนารายณ์ทรงปืน เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระเทริดขนนกสนิมแดง กรุท่าวุ้ง จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางๆ
พระรอดหนองมนสนิมแดง จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระร่วงนั่ง กรุช่างกล จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางๆ
พระหลวงพ่อพัด เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาทหลักหมื่นต้นๆ
พระลีลาไก่เขี่ย วัดสุดสวาท จ.พิษณุโลกหลักหมื่นต้นๆ
พระลีลาชินเงิน กรุวังหิน จ.พิษณุโลกหลักหมื่นต้นๆ
พระซุ้มเส้นคู่ เนื้อชินเงิน กรุโรงทอ จ.พิษณุโลกหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระชินสีห์ กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลกหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระศาสดา กรุวัดพระศรีฯ จ.พิษณุโลกหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระหูยาน เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาทหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระลีลาเมืองสรรค์ เนื้อชินเงิน จ.ชัยนาทหลักหมื่นต้นๆ
พระปรุหนัง เนื้อชินเงิน จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระท่ากระดานหูช้าง สนิมแดง กรุเทวะสังฆาราม จ.กาญจนบุรีหลักพันปลายถึงหมื่นต้น
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก สนิมแดง กรุถ้ำพระ จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง  จ.กาญจนบุรีหลักหมื่่นต้นถึงกลาง
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง  จ.ลพบุรีหลักแสนกลางถึงแสนปลาย
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก เนื้อตะกั่วสนิมแดง  จ.สิงห์บุรีหลักแสนต้นถึงกลาง
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางถึงแสน
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระนาคปรก กรุวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์หลักหมื่นต้นถึงแลาง
พระซุ้มร่มโพธิ์ กรุวัดมหาธาตุ จ.เพชรบูรณ์หลักพันกลางถึงหมื่นต้น
พระยอดขุนพล กรุนาน้อย เนื้อชินเงิน จ.น่านหลักพันกลางถึงหมื่นต้น
พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้น
พระร่วงยืนหลังรางปืน กรุสวรรคโลก จ.สุโขทัยหลักแสนกลางถึงล้าน
พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง  จ.สุโขทัยหลักแสนกลางถึงล้าน
พระร่วงยืนหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง  จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระร่วงทรงเกราะ เนื้อชินเขียว จ.สุโขทัยหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระร่วงนั่งหลังลิ่ม เนื้อชินเงิน กรุวัดช้างล้อม จ.สุโขทัยหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระลีลาเชยคางข้างเม็ด จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระท่ามะปราง จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระยอดขุนพลเสมาตัด เนื้อชินเงิน จ.กำแพงเพชรหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ์ใหญ่ กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก

หลักหมื่นกลางถึงแสนต้นๆ

พระพุทธชินราชใบเสมาพิมพ์เล้ก กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลกหลักหมื่นต้นๆ
พระลีลาอัฏฐารส เนื้อชินเขียว กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลกหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระร่วงยืนหลังกาบหมาก กรุศรีโสฬส จ.สิงห์บุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระร่วงยืนหลังลายผ้า กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรีหลักแสนกลางถึงล้าน
พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี(กรุเก่า)หลักหมื่นปลายถึงแสนกลาง
พระหูยาน พิมพ์ใหญ่ เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรี(กรุใหม่)หลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระหูยาน พิมพ์เล็ก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระยอดขุนพลซุ้มเรือนแก้ว กรุวัดพระศรี ตะกั่วสนิมแดง รัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางถึงแสน
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดปืน จ.ลพบุรีหลักหมื่นปลายๆ
พระหลวงพ่อแขก กรุวัดปืน จ.ลพบุรีหลักหมื่นปลายๆ
พระมเหศวร พิมพ์ใหญ่ จ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นปลายๆถึงแสนต้นๆ
พระมเหศวร พิมพ์กลาง จ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระมเหศวร พิมพ์เล็ก จ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระร่วงยืนพิมพ์ชีโบ กรุวัดหนองแจง จ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พระร่วงนั่ง กรุหนองกระโดน จ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระร่วงยืนพิมพ์รัศมี กรุหนองกระโดน จ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต กรุวัดราชเดชะ จ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระยอดขุนพล กรุวัดราชบูรณะ จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระหูยาน เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระนาคปรก เนื้อชินเงิน กรุวัดพะงั่ว จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระร่วงนั่งสนิมแดง กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พระร่วงนั่งชินเงิน กรุคอกควาย จ.ชัยภูมิหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระร่วงนั่งสนิมแดง พิมพ์รัศมี กรุวัดกลาง จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ กรุศรีสวัสดิ์ กรุเก่า จ.กาญจนบุรีหลักแสนต้นๆถึงกลาง
พระท่ากระดานพิมพ์ใหญ่ กรุใหม่ จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
พระท่ากระดานพิมพ์เล็ก เนื้อตะกั่วสนิมแดง จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระร่วงยืน สนิมแดง กรุประสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระเทริดขนนกสนิมแดง กรุเสมา 3 ชั้น จ.เพชรบุรีหลักหมื่นกลาง
พระพิมพ์หูยาน สนิมแดง จ.เพชรบุรีหลักหมื่นกลาง
พระร่วงนั่ง กรุปราสาทตาพรหมหลักพัน
พระร่วงยืนหลังเข็ม กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้น
พระร่วงนั่ง กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้น
พระยอดขุนพลฐานบัว กรุค่ายสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์
พระกริ่งจีนใหญ่หลักแสนกลางถึงปลาย
พระกริ่งจีนกะหลั่ยทองหลักแสนต้น
พระกริ่งบาเก็ง(นอก)หลักแสนต้น
พระกริ่งหนองแสหลักแสนต้น
พระกริ่งสายวัดบวรฯ กทม.
พระกริ่งปวเรศหลักล้านขึ้นถึงหลายสิบล้านบาท
พระกริ่งบัวรอบ พ.ศ.2487หลักแสนต้นๆ
พระกริ่งบาเก็ง พ.ศ.2491หลักแสนต้นๆ
พระบูชาไพรีพินาศ พ.ศ.2495หลักหมื่นปลายๆถึงแสนต้น
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวเหลี่ยม พ.ศ.2495หลักหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พระกริ่งไพรีพินาศ พิมพ์บัวแหลม พ.ศ.2495หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระชัยวัฒน์ พ.ศ.2495หลักหมื่นกลางๆ
พระกริ่งเจ็ดรอบ พ.ศ.2499หลักหมื่นกลางๆ
พระกริ่งสายวัดสุทัศน์เทพวราราม กทม.
พระกริ่งเทพโมลี พ.ศ.2444หลักแสนต้นถึงกลาง
พระกริ่งธรรมโกษาจารย์หลักแสนต้นถึงกลาง
พระกริ่งพรหมมุนี พ.ศ.2460หลักแสนกลาง
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2479หลักแสนกลาง
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2482หลักแสนต้นๆ
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2482 หน้าอินเดียใหญ่หลักแสนต้นๆ
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2482 หน้าอินเดียเล็กหลักหมื่นปลายๆถึงแสน
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2483หลักแสนต้นๆถึงกลาง
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2484 (ออกวัดช้าง จ.นครนายก)หลักแสนต้นๆ
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) รุ่นน้ำท่วม พ.ศ.2485หลักแสนต้นๆ
พระกริ่งสมเด็จพระสังฆราช(แพ) รุ่นเชียงตุง พ.ศ.2486หลักแสนต้นๆ
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2482หลักแสนต้นๆ
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2483หลักแสนต้นๆ
พระชัยวัฒน์สมเด็จพระสังฆราช(แพ) พ.ศ.2484  (ออกวัดช้าง จ.นครนายก)หลักแสนต้นๆ
พระกริ่งเจ้าคุณศรี(สนธิ์) บาเก็ง 1 พ.ศ.2487หลักแสนต้นๆ
พระกริ่งเจ้าคุณศรี(สนธิ์) บาเก็ง 2 พ.ศ.2487หลักหมื่นปลายถึงแสน
พระกริ่งเจ้าคุณศรี(สนธิ์) รุ่นทองทิพย์ 2 พ.ศ.2495หลักหมื่นปลายถึงแสน
พระชัยวัฒน์เจ้าคุณศรี(สนธิ์) รุ่นทองทิพย์ 2 พ.ศ.2495หลักหมื่นปลาย
พระกริ่งประภามณฑลหลวงพ่อกึ๋น วัดดอนยานนาวา พ.ศ.2480 กทม.หลักหมื่นกลางๆ
พระกริ่งหนองแสอาจารย์กลีบ วัดตลิ่งชัน พ.ศ.2494หลักหมื่นกลางๆ
พระกริ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ จ.ระยอง พ.ศ.2517หลักแสนกลางๆถึงปลายเนื้อทองคำหลักล้านขึ้น
พระกริ่ง - พระชัยวัฒน์ พระคณาจารย์ทั่วไป
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ร.ศ.118 จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ชะลูด  จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ต้อ  จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ใหญ่  จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
พระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว พิมพ์ป้อมเล็ก  จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ล้มลุก จ.อยุธยาหลักแสนต้นๆ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์บัวฟันปลา จ.อยุธยาหลักแสนต้นๆ
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานหกเหลี่ยม จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์รศ118  จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์หน้าครุฑ จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์คอหนอก จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์หน้ากระบี่ จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์เศียรทุย จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์แม่ค้า จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระชัยวัฒน์ท่านเจ้ามา วัดสามปลื้ม พิมพ์ฐานสูง จ.อยุธยาหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระรูปหล่อยอดนิยม
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม วัดบางคลาน จ.พิจิตรหลักล้าน
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตา วัดบางคลาน จ.พิจิตรหลักล้าน
พระรูปหล่อหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พ.ศ.2515 จ.พิจิตรหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พ.ศ.2482 จ.นครสวรรค์หลักแสนต้นๆ
พระรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์คอตึง พ.ศ.2482 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นนิ้วกระดก พ.ศ.2507 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ใหญ่ พ.ศ.2512 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระรูปเหมือน พิมพ์หูกาง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พ.ศ.2508 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง(เนื้อทองเหลือง)หลักแสนต้นๆถึงกลาง
พ.ศ.2512 จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์ก้นระฆัง(เนื้อทองแดง) พ.ศ.2512 จ.นครสวรรค์หลักแสนต้นๆถึงกลาง

พระรูปเหมือนพิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม (เนื้อทองเหลือง)หลวงพ่อพรหม วัดช่องแคหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พ.ศ.2512  จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนพิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม (เนื้อทองแดง)หลวงพ่อพรหม วัดช่องแคหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พ.ศ.2512  จ.นครสวรรค์
พระรูปเหมือนพิมพ์เข่ากว้างหลังเต็ม (เนื้อเงิน)หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค  พ.ศ.2512  จ.นครสวรรค์หลักแสนต้นๆถึงกลาง

รูปเหมือนปั๊ม รุ่นแม่ชีกุหลาบ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พ.ศ.2513 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางๆ
รูปเหมือนปั๊ม รุ่นผู้ใหญ่ลี เนื้ออัลปาก้า หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พ.ศ.2513 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางๆ

พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เข่ากว้าง พ.ศ.2516หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีด เนื้อทองเหลือง พ.ศ.2516หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พิมพ์เตารีด เนื้อเงิน พ.ศ.2516หลักแสนต้นๆถึงกลาง
พระรูปเหมือนหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอมรุ่นแรก พ.ศ.2490  จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
พระรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ พ.ศ.2497 จ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระรูปหล่อหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก รุ่นแรก พ.ศ.2483 จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระรูปหล่อหลวงพ่อทบ วัดชนแดน พิมพ์หัวไม้ขีด จ.เพชรบูรฺณ์หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระเหมือนปั๊มหลวงพ่อกวย(รุ่นแรก) วัดโฆษิตาราม จ.ชัยนาทหลักพันปลายๆ
พระรูปหล่อหลวงพ่อยอด วัดหนองปลาหมอ จ.สละบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหล่อโบราณ
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบใหญ่ จ.พิจิตรหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิมพ์จอบเล็ก จ.พิจิตรหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง พิมพ์จอบ กทม.หลักแสนกลางๆ
เหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐมหลักแสนกลางๆ
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นแรก จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก รุ่นสอง จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์คอน้ำเต้า รุ่นแรก จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหล่อหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา พิมพ์หน้าเสือ รุ่นแรก จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า  พิมพ์สี่เหลี่ยมรัศมี เนื้อทองแดง จ.ชัยนาทหลักแสนต้นๆถึงกลาง

เหรียญหล่อหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า  พิมพ์สี่เหลี่ยมไม่มีรัศมีเนื้อทองแดง จ.ชัยนาทหลักหมื่นปลายๆ

เหรียญหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์เข่าลอย หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง

เหรียญหล่อพระพุทธชินราช พิมพ์เข่าจม หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ

เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์แซยิด จ.สมุทรสาครหลักหมื่นปลายๆถึงแสน
เหรียญหล่อหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พิมพ์สามเหลี่ยมพนมมือ จ.สมุทรสาครหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหล่อพิมพ์พระพุทธหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหล่องหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พิมพ์สามเหลี่ยม จ.พิจิตรหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหล่อหลวงพ่อพัก วัดบึงทองหลาง กทม.หลักพันกลางๆ
เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ลึก เนื้อทองเหลือง รุ่นแรก จ.สิงห์บุรีหลักพันปลายๆ
เหรียญหล่อหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พิมพ์ตื้น เนื้อทองเหลือง รุ่นแรก จ.สิงห์บุรีหลักพันปลายๆ
พระพุทธชินราชหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์ฐานหนา พ.ศ.2485 จ.สมุทรปราการหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระพุทธชินราชหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้อทองผสม พ.ศ.2485 จ.สมุทรปราการหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระพุทธชินราชหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว เนื้ออัลปาก้า พ.ศ.2485 จ.สมุทรปราการหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหล่อระฆังใหญ่ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พ.ศ.2512 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางๆ
พระสมเด็จหลังยันต์สิบ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง พ.ศ.2516 จ.นครสวรรค์หลักแสนต้นๆ

พระสมเด็จหลังเรียบ หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เนื้อทองเหลือง พ.ศ.2516 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นปลายๆถึงแสน

เหรียญหล่ออรุณเทพบุตรหลวงพ่อคง รุ่นแรก วัดบางกะพ้อม พ.ศ.2459 จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นกลางๆ

เหรียญหล่ออรุณเทพบุตรหลวงพ่อบ่าย รุ่นแรก วัดช่องลม พ.ศ.2460 จ.สมุทรสาครหลักหมื่นกลางๆ

เหรียญเบญจภาคี
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2467 กทม.หลักล้านต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์สี่ เนื้อเงิน พ.ศ.2467 กทม.หลักล้านกลางๆ
เหรียญหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์หลังยันต์ห้า เนื้อสำริด พ.ศ.2469 กทม.หลักแสนปลายถึงล้านต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ พิมพ์หลังขอเบ็ด พ.ศ.2469 จ.อยุธยาหลักล้านต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ พิมพ์หลังเสี้ยนตอง พ.ศ.2469 จ.อยุธยาหลักหมื่นปลายๆถึงแสน
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม พ.ศ.2484 จ.สมุทรสงครามหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พ.ศ.2466 จ.ชัยนาทหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อฉุย วัดคงคาราม พ.ศ.2465 จ.เพชรบุรีหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญยอดนิยม
เหรียญยอดนิยม - ภาคเหนือ
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พ.ศ.2482 จ.ลำพูนหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญครูบาศรีวิชัย วัดบ้านปาง พิมพ์บัว11ดอก จ.ลำพูนหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญยอดนิยม - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เหรียญหลวงปู่รอด รุ่นแรก พิมพ์นิยม วัดทุ่งศรีเมือง พ.ศ.2483 จ.อุบลราชธานีหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นแรก วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2507 จ.สกลนครหลักล้านต้นๆ
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นสอง วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2507 จ.สกลนครหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นสาม วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2508 จ.สกลนครหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นสี่ วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2508 จ.สกลนครหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นห้า วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2509 จ.สกลนครหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นหก วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2510 จ.สกลนครหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นเจ็ด วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2510 จ.สกลนครหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่นเก้า(งามเอก) วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2513 จ.สกลนครหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง

เหรียญโต๊ะหมู่พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร พ.ศ.2517 จ.สกลนครหลักแสนกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นแรก พ.ศ.2512(วัดแจ้งนอก) จ.นครราชสีมาหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี พ.ศ.2519 เนื้อทองคำ จ.นครราชสีมาหลักล้านต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี พ.ศ.2519 เนื้อเงิน จ.นครราชสีมาหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี พ.ศ.2519 เนื้อนวโลหะ จ.นครราชสีมาหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ รุ่นสร้างบารมี พ.ศ.2519 เนื้อทองแดง จ.นครราชสีมาหลักหมื่นกลางถึงปลาย
เหรียญหลวงปู่สิงห์ วัดป่าสาละวัน รุ่นแรก เนื้อทองคำ จ.นครราชสีมาหลักแสนต้นถึงกลาง
เหรียญหลวงปู่สิงห์ วัดป่าสาละวัน รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.นครราชสีมาหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงปู่สิงห์ วัดป่าสาละวัน รุ่นแรก เนื้อนาค จ.นครราชสีมาหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงปู่สิงห์ วัดป่าสาละวัน รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครราชสีมาหลักหมื่นต้นถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อชา วัดหนองป่าพง รุ่นแรก พ.ศ.2518 จ.อุบลราชธานีหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อผาง รุ่นแรก วัดอุดมคงคาคีรีเขต พ.ศ.2512  จ.ขอนแก่นหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลวงปู่ดุลย์ วัดบูรพาราม รุ่นแรก พ.ศ.2508 จ.สุรินทร์หลักหมื่นปลายถึงแสน
เหรียญปั๊มหลวงพ่อพระชีว์ วัดบูรพาราม รุ่นแรก ทองแดง พ.ศ.2478 จ.สุรินทร์หลักหมื่นกลางถึงปลาย
เหรียญปั๊มรูปเหมือน หลวงปู่จันทร์ วัดศรีเทพ รุ่นแรก พ.ศ.2500  จ.นครพนมหลักหมื่นต้นถึงกลาง
เหรียญยอดนิยม - ภาคกลาง
เหรียญหลวงพ่อโม วัดสามจีน พ.ศ.2460 กทม.หลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อพร วัดหนองแขม รุ่นแรก พ.ศ. 2468 กทม.หลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงปู่ขาว วัดหลักสี่ รุ่นแรก พ.ศ.2469 กทม.หลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อหรุ่น วัดอัมพวัน พิมพ์หลังน้ำเต้าใหญ่ยันต์เก้ายอด กทม.หลักหมื่นกลางๆ
เหรียญพระครูเผือก วัดทองนพคุณ พ.ศ.2463 กทม.หลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดพยัคฆาราม รุ่นหนึ่ง พ.ศ.2462 จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อสาย วัดพยัคฆาราม รุ่นสอง พ.ศ.2482 จ.ลพบุรีหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อแก้ว วัดพวงมาลัย บล็อควัง พ.ศ.2459 จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดปากน้ำ พ.ศ.2471 จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด พ.ศ.2466 จ.ชัยนาทหลักแสน
เหรียญเสมาหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ รุ่นแรก พ.ศ.2470 จ.นครสวรรค์หลักแสนต้น
เหรียญหลวงพ่อทองอยู่ วัดบางน้อย พ.ศ.2459 จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงปู่ภู วัดอินทร์ กทม.หลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงปู่รอด วัดบางน้ำวน พ.ศ.2477 จ.สมุทรสาครหลักหมื่นปลายๆถึงแสน
เหรียญหลวงพ่อพุ่ม วัดบางโคล่ รุ่นแรก พ.ศ.2477 กทม.หลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดนางหนู พ.ศ.2478 จ.ลพบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว รุ่นแรก พ.ศ.2480 จ.สมุทรปราการหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงปู่เผือก วัดกิ่งแก้ว พิมพ์สี่เหลี่ยม พ.ศ.2481 จ.สมุทรปราการหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หลังตัวหนังสือตรงดอกจันโค้ง พ.ศ.2482 จ.นครสวรรค์หลักแสนต้นๆถึงกลาง

เหรียญหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ พิมพ์หลังตัวหนังสือตรงดอกจันตรงหลักแสนต้นๆ
พ.ศ.2482 จ.นครสวรรค์
เหรียญหลวงพ่อพึ่ง วัดรางบัว พ.ศ.2482 นิยม(ที่ระลึก) กทม.หลักหมื่นกลางๆ
เหรียญเจ้าคุณทักษิณคณิตสร วัดใต้ พ.ศ.2482 กทม.หลักแสนต้นๆ
เหรียญรูปไข่สมเด็จพระพุทธโฆษจารย์(เจริญ) วัดเทพศิรนทร์ รุ่นแรก พ.ศ.2483 กทม.หลักหมื่นกลางๆ

เหรียญรูปทรงกลมสมเด็จพระพุทธโฆษจารย์(เจริญ) วัดเทพศิรนทร์ รุ่นแรก พ.ศ.2483  กทม.หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง

เหรียญหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก พ.ศ.2483 กทม.หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พ.ศ.2483 กทม.หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
เหรียญหลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ พ.ศ.2484 จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
เหรียญหลวงพ่อบ่าย วัดช่องลม พ.ศ.2484 จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ รุ่นแรก พ.ศ.2485 กทม.หลักหมื่นต้นถึงกลาง
เหรียญหลวงปู่ชู วัดนาคปรก พ.ศ.2471 กทม.หลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญไต้ฮงกง(ลูกท้อ) รุ่นแรก พ.ศ.2493 กทม.หลักหมื่นปลายถึงแสน
เหรียญไพรีพินาศ วัดบวรฯ รุ่นแรก พ.ศ.2495 กทม.หลักแสนต้นถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นแรก พ.ศ.2500 กทม.หลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ รุ่นถวายภัตตาหาร พ.ศ.2501 กทม.หลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงปู่เพิ่ม วัดกลางบางแก้ว รุ่นฉลองสมณศักดิ์ พ.ศ.2504 จ.นครปฐมหลักแสนต้นๆ
เหรียญมหาลาภหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พ.ศ.2506 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อสุด วัดกาหลง พ.ศ.2506 จ.สมุทรสาครหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นแรกหลังยันต์ตะกร้อ พ.ศ.2507 จ.นครสวรรค์หลักแสนต้นๆ
เหรียญแจกทานหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค พ.ศ.2507 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
เหรียญทรงผนวช ร.9 วัดบวรฯ บล็อคนิยม(เจดีย์เต็ม)หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
เหรียญจักรเพชร วัดดอนยานนาวา พ.ศ.2508 กทม.หลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก พ.ศ.2510 เนื้อทองคำ กทม.หลักแสนกลางๆ
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก พ.ศ.2510 เนื้อเงิน กทม.หลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี รุ่นแรก พ.ศ.2510 เนื้อนวโลหะ กทม.หลักหมื่นปลาย
เหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์บล็อคเคลื่อน พ.ศ.2510 กทม.หมื่นต้นถึงกลาง
เหรียญหลังเต่าเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์บล็อคไม่เคลื่อน พ.ศ.2510 กทม.หลักพันกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดนวลนรดิศ พ.ศ.2510 กทม.หลักพันปลาย
เหรียญเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าใหญ่ พ.ศ.2513 กทม.หลักหมื่นต้นๆ
เหรียญเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สี่เหลี่ยมหน้าเล็ก พ.ศ.2513 กทม.หลักหมื่นต้นถึงกลาง
เหรียญเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางสั้น พ.ศ.2513 กทม.หลักพันปลาย
เหรียญเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ พิมพ์สังฆาฏิ ต หางยาว พ.ศ.2513 กทม.หลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นแรก จ.นครปฐมหลักหมื่นกลางถึงแสน
เหรียญหลวงพ่อน้อย วัดธรรมศาลา รุ่นสอง จ.นครปฐมหลักพันกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค รุ่นสรงน้ำ พ.ศ.2517 จ.นครสวรรค์หลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นแรก พ.ศ.2493 จ.นครปฐมหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม รุ่นสอง พ.ศ.2500 จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พ.ศ.2500 จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญเสมาหลวงพ่อแช่ม วัดดอนยายหอม พ.ศ.2485 จ.นครปฐมหลักพันปลายถึงหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก พิมพ์เสมาหน้าใหญ่ พ.ศ.2485 จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อคง วัดบางกะพ้อม รุ่นปาดตาล พ.ศ.2486 จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อช่วง วัดบางแพรกใต้ พ.ศ.2488 จ.นนทบุรีหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อบุตร วัดใหญ่บางปลากด รุ่นแรก พ.ศ.2498 จ.สมุทรปราการ (นิยมเหรียญหนา)หลักหมื่นต้นๆ

เหรียญหลวงพ่ออ๋อย วัดไทร พ.ศ.2493 กทม.หลักหมื่นต้นๆ
เหรียญกลมหลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด พ.ศ.2495 กทม.หลักหมื่นปลายถึงแสน
เหรียญหลวงพ่อภักตร์ วัดบึงทองหลาง พ.ศ.2497 กทม.หลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หน้าจม รุ่นแรก กทม.หลักหมื่นปลายๆ
เหรียญหลวงปู่ทอง วัดราชโยธา พิมพ์หน้าลอย รุ่นแรก กทม.หลักหมื่นปลายๆถึงแสนต้นๆ
เหรียญสิริจันโท รุ่นแรก วัดบรมนิวาส กทม.หลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อท้วม วัดบางขวาง รุ่นแรก จ.นนทบุรีหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองคำ พ.ศ.2517หลักล้าน
จ.นครสวรรค์
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อเงิน พ.ศ.2517หลักแสนต้นๆถึงกลาง
จ.นครสวรรค์
เหรียญอายุยืนเต็มองค์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง พ.ศ.2517 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางถึงปลาย

เหรียญอายุยืนเต็มองค์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2517 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางถึงปลาย

เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อเงิน พ.ศ.2517 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นกลางๆถึงปลาย

เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อทองแดง พ.ศ.2517หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
จ.นครสวรรค์
เหรียญอายุยืนครึ่งองค์ หลวงปู่สี วัดเขาถ้ำบุญนาค เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2517 จ.นครสวรรค์หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง

เหรียญเปิดโลก หลวงปู่ดู่วัดสะแก เนื้อทองคำ พ.ศ.2532 จ.อยุธยาหลักแสน
เหรียญเปิดโลก หลวงปู่ดู่วัดสะแก เนื้อเงิน พ.ศ.2532 จ.อยุธยาหลักหมื่นปลาย
เหรียญเปิดโลก หลวงปู่ดู่วัดสะแก เนื้อทองแดง พ.ศ.2532 จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญเปิดโลก หลวงปู่ดู่วัดสะแก เนื้อตะกั่วผสมพลวง พ.ศ.2532 จ.อยุธยาหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ เนื้อเงิน พ.ศ.2470 จ.สมุทรปราการหลักหมื่นปลายๆถึงแสนต้นๆ
เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเที่ยง วัดบางหัวเสือ เนื้อทองแดง พ.ศ.2470 จ.สมุทรปราการหลักหมื่นปลายๆ
เหรียญหลวงพ่อชม วัดพุทไธศวรรย์ พ.ศ.2470 จ.อยุธยาหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นแรก เนื้อเงิน จ.นครปฐมหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อห่วง วัดท่าใน รุ่นแรก เนื้อทองแดง จ.นครปฐมหลักหมื่นปลายๆ
เหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อก๋ง วัดเขาสมอคอน พ.ศ.2468 จ.ลพบุรีหลักแสนต้นๆ
เหรียญยอดนิยม - ภาคตะวันออก
เหรียญพระพุทธบาท วัดเขาบางทราย พ.ศ.2461 จ.ชลบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อวงศ์ วัดบ้านค่าย นิยม(วัดบ้านไข้) พ.ศ.2472 จ.ระยองหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงพ่ออี๋ วัดสัตหีบ รุ่นแรก พ.ศ.2473 จ.ชลบุรีหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อดิ่ง วัดบางวัว พ.ศ.2481 จ.ฉะเชิงเทราหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พ.ศ.2483 จ.ฉะเชิงเทราหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
เหรียญลงยาหลวงพ่อคง วัดซำป่าง่าม พ.ศ.2483 จ.ฉะเชิงเทราหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญกลมหลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา รุ่นแรก พ.ศ.2484 จ.ปราจีนบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญรุ่นแรกฉลองสมณศักดิ์ หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้ออัลปาก้า พ.ศ.2508 จ.ระยองหลักล้านต้นๆ

เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองคำ พ.ศ.2517   จ.ระยองหลักล้านต้นๆ
เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน พ.ศ.2517  จ.ระยองหลักแสนกลางถึงปลาย
เหรียญเจริญพรล่างหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดงรมดำ พ.ศ.2517 จ.ระยองหลักแสนต้นๆถึงกลาง

เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน พ.ศ.2517  จ.ระยองหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2517  จ.ระยองหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2517  จ.ระยองหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อชินตะกั่ว พ.ศ.2517  จ.ระยองหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองคำ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักล้านต้นๆถึงกลาง
เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักหมื่นกลางถึงปลาย
เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักหมื่นกลางๆถึงปลาย
เหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองคำ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักล้านต้นๆถึงกลาง
เหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงินหน้าทองคำ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักล้านต้นๆ
เหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงินลงยา พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักล้านต้นๆ
เหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนกลางถึงปลาย
เหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนกลางถึงปลาย
เหรียญห่วงเชื่อมแปดรอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองคำ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนต้นถึงกลาง
เหรียญห่วงเชื่อมแปดรอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักหมื่นกลางถึงปลาย

เหรียญห่วงเชื่อมแปดรอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2518 จ.ระยองหลักหมื่นกลางๆ

เหรียญห่วงเชื่อมแปดรอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2518 จ.ระยองหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง

เหรียญนาคปรก8รอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองคำ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนกลางๆ
เหรียญนาคปรก8รอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักหมื่นปลายๆถึงแสนต้นๆ
เหรียญนาคปรก8รอบหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักหมื่นปลายๆ
เหรียญนาคปรกไตรมาสหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองคำ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนกลางๆถึงปลาย
เหรียญนาคปรกไตรมาสหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนกลางๆ
เหรียญนาคปรกไตรมาสหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนต้นๆ
เหรียญนาคปรกไตรมาสหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อนวโลหะ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนต้นๆ
เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองคำ พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักล้านต้นๆถึงกลาง
เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อเงิน พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักแสนต้นๆ
เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ เนื้อทองแดง พ.ศ.2518  จ.ระยองหลักหมื่นปลายถึงแสน
เหรียญยอดนิยม - ภาคตะวันตก
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน พิมพ์หน้าแก่ พ.ศ.2463 จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อม่วง วัดบ้านทวน พิมพ์หน้าหนุ่ม พ.ศ.2463 จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระอุปัชฌาย์อินทร์ วัดตาลบำรุงกิจ พ.ศ.2459 จ.ราชบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อเปลี่ยน วัดใต้ พ.ศ.2472 จ.กาญจนบรีหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่นแรก พ.ศ.2492 จ.เพชรบุรีหลักพันปลายๆถึงหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อทองสุข วัดโตนดหลวง รุ่นสอง(นิยม) พ.ศ.2493 จ.เพชรบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อทองแดง พ.ศ.2503 จ.เพชรบุรีหลักแสนปลายถึงล้าน
เหรียญหลวงพ่อแดง วัดเขาบันไดอิฐ รุ่นแรก เนื้อเงิน พ.ศ.2503 จ.เพชรบุรีหลักล้านต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อตัด วัดชายนา รุ่นแรก พ.ศ.2518 จ.เพชรบุรีหลักหมื่นปลายๆ
เหรียญยอดนิยม - ภาคใต้
เหรียญหลวงพ่อกล่อม วัดโพธาวาส พ.ศ.2470 จ.สุราษฏร์ธานีหลักแสนต้นๆ
เหรียญพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม รุ่นแรก พ.ศ.2478 จ.สุราษฏร์ธานีหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญพ่อท่านนุ้ย วัดอัมพาราม รุ่นสอง พ.ศ.2479 จ.สุราษฏร์ธานีหลักพันปลายถึงหมื่น
เหรียญพ่อท่านซัง วัดวัวหลุง รุ่นแรก พ.ศ.2480 จ.นครศรีธรรมราชหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงปู่เปี่ยม วัดเกาะหลัก พ.ศ.2480 จ.ประจวบคีรีขันธ์หลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อเพชร วัดวชิรประดิษฐ์ พ.ศ.2479 จ.สุราษฏร์ธานีหลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง รุ่นแรก พ.ศ.2486 จ.ภูเก็ตหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
เหรียญหลวงพ่อคล้าย วัดสวนขัน พิมพ์นิยม(2ขอบ) รุ่นแรก พ.ศ.2499 จ.นครศรีธรรมราชหลักหมื่นกลางๆ

เหรียญพ่อท่านเขียว วัดหรงบน พ.ศ.2513 จ.นครศรีธรรมราชหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อครน วัดบางแซะ รุ่นแรกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ รัฐกลันตัน มาเลเซียหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อครน วัดบางแซะ รุ่นสอง รัฐกลันตัน มาเลเซียหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พ.ศ.2519 เนื้อทองคำ จ.พัทลุงหลักแสน
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พ.ศ.2519 เนื้อเงิน จ.พัทลุงหลักหมื่นปลาย
เหรียญพระอาจารย์นำ วัดดอนศาลา พ.ศ.2519 เนื้อนวโลหะ จ.พัทลุงหลักหมื่นต้นๆ
เหรียญพระพุทธยอดนิยม
เหรียญปวเรศ บาตรน้ำมนต์ วัดบวรฯ กทม.หลักแสน
เหรียญพระพุทธชินสีห์ วัดบวรฯ พ.ศ.2440 กทม.หลักหมื่นปลายถึงแสนต้นๆ
เหรียญรูปอาร์มหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.2460 เนื้อทองแดง จ.ฉะเชิงเทราหลักแสนปลาย
เหรียญรูปอาร์มหลวงพ่อโสธร รุ่นแรก พ.ศ.2460 เนื้อเงิน จ.ฉะเชิงเทราหลักแสนปลายถึงล้านต้นๆ
เหรียญเสมาหลวงพ่อโสธร พิมพ์แจกกรรมการ พ.ศ.2460 จ.ฉะเชิงเทราหลักแสนกลางๆถึงปลาย
เหรียญหลวงพ่อพุทธชินราช พิมพ์อกเลา รุ่นแรก พ.ศ.2460 จ.พิษณุโลกหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตร รุ่นแรก พ.ศ.2460 จ.อยุธยาหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อโต วัดพนัญเชิง รุ่นแรก พ.ศ.2460 จ.อยุธยาหลักแสนต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อวัดเกศไชโย รุ่นแรก พ.ศ.2461 จ.อยุธยาหลักแสนต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อพุทธธรรมจักร วัดธรรมมามูล พิมพ์เศียรโต พ.ศ.2461 จ.ชัยนาทหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อพุทธธรรมจักร วัดธรรมมามูล พิมพ์เศียรเล็ก พ.ศ.2461 จ.ชัยนาทหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญหลวงพ่อพุทธธรรมจักร วัดธรรมมามูล พิมพ์หลังยันต์อุณาโลกหลักหมื่นต้นๆ
พ.ศ.2463 จ.ชัยนาท
เหรียญหลวงพ่อพุทธธรรมจักร วัดธรรมมามูล พิมพ์หลังยันต์ใบพัด พ.ศ.2463 จ.ชัยนาทหลักหมื่นต้นๆ

เหรียญพระปฐมเจดีย์ พ.ศ.2465 จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิง รุ่นแรก พ.ศ.2467 จ.นครปฐมหลักหมื่นกลางๆ
เหรียญพระแก้วมรกต บล็อคนอก พ.ศ.2475 กทม.หลักแสนต้นๆ
เหรียญพระพุทธชินราชรุ่นอินโดจีน วัดสุทัศน์ เนื้อทองแดง พ.ศ.2485 กทม.หลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
เหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อย วัดอมรินทราราม พ.ศ.2488 กทม.หลักหมื่นต้นๆ
เหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม รุ่นแรก จ.สมุทรสงครามหลักหมื่นกลางๆ
พระปิดตายอดนิยม
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักแสนกลางถึงล้าน
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์ใหญ่หลังเรียบ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักแสนต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์เล็ก เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักแสนต้นๆ
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์ พิมพ์หัวบายศรี เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักแสนต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่ภู่ วัดนอก เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว วัดปากทะเล พิมพ์ลอยองค์ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์แข้งหมอน เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรีหลักแสนต้นๆถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์เศียรปลาไหล เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรีหลักแสนต้น
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์เส้นด้าย เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรีหลักแสนต้น
พระปิดตาหลวงปู่จีน วัดท่าลาด พิมพ์กลีบบัวเศียรแหลม เนื้อผงคลุกรัก จ.เพชรบุรีหลักแสนต้น
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกะสอบ พิมพ์ใหญ่ เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทราหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระปิดตาหลวงพ่อเชย วัดบางกะสอบ พิมพ์เล็ก เนื้อผงคลุกรัก จ.ฉะเชิงเทราหลักหมื่นต้นๆ
พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์กรมหลวงชุมพร เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาทหลักแสนต้นถึงกลาง

พระปิดตาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์พุ่งป่อง เนื้อผงคลุกรัก จ.ชัยนาทหลักหมื่นปลายถึงแสน

พระปิดตามหาอุตม์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ลอยองค์ เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาทหลักหมื่นกลางถึงปลาย

พระปิดตามหาอุตม์หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า พิมพ์ห้าเหลี่ยม เนื้อชินตะกั่ว จ.ชัยนาทหลักหมื่นกลางๆ

พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน พิมพ์จีโบ เนื้อแร่พลวง จ.ชัยนาทหลักหมื่นกลางๆ
พระปิดตากรุวัดท้ายย่าน พิมพ์กบ เนื้อแร่พลวง จ.ชัยนาทหลักหมื่นกลางๆ
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์ชะลูดใหญ่ เนื้อผง จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นปลายถึงแสน
พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว พิมพ์ชะลูดเล็ก เนื้อผง จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นปลาย
พระปิดตาหลวงปู่เหรียญ วัดหนองบัว พิมพ์กลีบบัวเล็ก เนื้อผง จ.กาญจนบุรีหลักหมื่นต้นๆถึงกลาง
พระปิดตามมหาอุตม์ ยันต์ยุ่ง หลวงพ่อทับ วัดทอง พิมพ์เศียรบาตร เนื้อสำริด จ.กาญจนบุรีหลักแสนต้นๆถึงกลาง

พระปิดตามมหาอุตม์ ยันต์ยุ่ง หลวงพ่อทับ วัดทอง พิมพ์ยันต์น่อง เนื้อสำริด จ.กาญจนบุรีหลักแสนต้นๆถึงกลาง

พระปิดตามมหาอุตม์ ยันต์ยุ่ง หลวงพ่อทับ วัดทอง พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อสำริด จ.กาญจนบุรีหลักแสนต้นๆถึงกลาง

พระปิดตามมหาอุตม์ ยันต์ยุ่ง หลวงพ่อทับ วัดทอง พิมพ์เศียรบายศรี เนื้อสำริด จ.กาญจนบุรีหลักแสนต้นๆถึงกลาง

พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ชะลูดใหญ่ เนื้อผง จ.นนทบุรีหลักแสนต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์ตะพาบใหญ่ เนื้อผง จ.นนทบุรีหลักแสนต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูง พิมพ์พนมมือ เนื้อผง จ.นนทบุรีหลักหมื่นปลายถึงแสน
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ยันต์ยุ่ง เนื้อสำริด กทม.หลักแสนต้น
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์ข้าวตอกแตก เนื้อชินตะกั่ว กทม.หลักหมื่นปลาย
พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยม วัดหนัง พิมพ์สังฆาฏิ เนื้อสำริด กทม.หลักหมื่นกลาง
พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน พิมพ์ใหญ่(ไข่ผ่าซีก) เนื้อผง กทม.หลักแสนต้น
พระปิดตาหลวงปู่ไข่ วัดเชิงเลน พิมพ์ชลูด เนื้อผง กทม.หลักแสนต้น
พระปิดตาหลวงพ่อทับ วัดอนงคารคาม เนื้อเมฆสิทธิ์ กทม.หลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระปิดตา วัดอัมพวา พิมพ์จันทร์ลอย กทม.หลักพันปลาย
พระปิดตา วัดอัมพวา พิมพ์ฐานบัว กทม.หลักพันปลาย
พระปิดตา วัดอัมพวา พิมพ์จักจั่น กทม.หลักพันปลาย
พระปิดตามมหาอุตม์ แร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมฬี พิมพ์เศียรตัด จ.นนทบุรีหลักแสนต้นๆ
พระปิดตามมหาอุตม์ แร่บางไผ่ หลวงปู่จันทร์ วัดโมฬี พิมพ์หมวกแก๊ป จ.นนทบุรีหลักแสนต้นๆ
พระปิดตามมหาอุตม์ วัดบางเดื่อ เนื้อทองแดงเถื่อน จ.นนทบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระปิดตาหลวงปู่เปีย วัดค้างคาว เนื้อผง จ.นนทบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระปิดตาอาจารย์เปิง วัดชินวนาราม จ.ปทุมธานีหลักพันปลายถึงหมื่น
พระปิดตา กรุวัดบ่อฝ้าย จ.ปทุมธานีหลักพันกลางถึงปลาย
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์เกลอเดียว เนื้อสำริด จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
พระปิดตาหลวงพ่อทา วัดพะเนียงแตก พิมพ์โต๊ะกัง เนื้อเงิน จ.นครปฐมหลักพันกลางถึงปลาย
พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ พิมพ์หูกระต่าย เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐมหลักแสนต้นๆถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ พิมพ์พุงป่อง เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐมหลักแสนต้นๆถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่นาค วัดห้วยจระเข้ พิมพ์สะดือจุ่น เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐมหลักแสนต้นๆถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่ดี วัดบ้านยาง พิมพ์ข้าวต้มมัด เนื้อเมฆพัด จ.นครปฐมหลักหมื่นต้นๆ
พระปิดตาหลวงพ่อปล้อง วัดหลุมดิน เนื้อเมฆพัด จ.ราชบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระปิดตากรุวัดชายทุ่ง เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี
พระปิดตาหลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา ตะกั่วสนิมแดงจ.สุพรรณบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงพ่ออุ่ม วัดคลองขอม เนื้อผง จ.สุพรรณบุรี
พระมหาอุตม์หลวงพ่อดำ วัดกุฏี พิมพ์ปักเป้า เนื้อชินตะกั่ว จ.ปราจีนบุรีหลักหมื่นต้นๆ
พระปิดตาสองหน้า วัดประดู่โรงธรรม เนื้อดินผสมผงใบลาน จ.อยุธยาหลักพัน
พระปิดตาหลวงพ่อขัน วัดนกกระจาบ เนื้อผงใบลาน จ.อยุธยาหลักพันกลางถึงปลาย
พระปิดตาหลวงพ่อนวม วัดกลาง พิมพ์จันทร์ลอย จ.อยุธยาหลักพัน
พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเกสร พ.ศ.2518หลักพันกลาง
พระปิดตามหาเสน่ห์ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน พ.ศ.2518หลักพันกลาง
พระปิดตารุ่นจัมโบ้1  หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเกสร พ.ศ.2520หลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พระปิดตารุ่นจัมโบ้1  หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน พ.ศ.2520หลักหมื่นกลาง


พระปิดตารุ่นจัมโบ้2  หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงธูป พ.ศ.2521หลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระปิดตารุ่นจัมโบ้2  หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเกสร พ.ศ.2521หลักหมื่นกลาง
พระปิดตารุ่นจัมโบ้2  หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน พ.ศ.2521หลักหมื่นต้น
พระปิดตาเงินล้าน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเกสร พ.ศ.2521หลักพันปลายถึงหมื่นต้น
พระปิดตาเงินล้าน หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน พ.ศ.2521หลักพันปลายถึงหมื่นต้น
พระปิดตารุ่นปลดหนี้หลังยันต์ตรี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน พ.ศ.2521หลักหมื่นต้นถึงกลาง

พระปิดตารุ่นปลดหนี้หลังยันต์นะมหาเศรษฐี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน พ.ศ.2521หลักหมื่นต้นถึงกลาง

พระปิดตารุ่นปลดหนี้หลังยันต์นะมหาเศรษฐี หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเกสร พ.ศ.2521หลักหมื่นต้นถึงกลาง

พระปิดตามหาลาภหลังเต่า หลวงปู่โต๊ะ เนื้อผงใบลาน วัดประดู่ฉิมพลี พ.ศ.2521หลักพันกลางถึงปลาย
พระปิดตาข้างกนก หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเกสร พ.ศ.2522หลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระปิดตาข้างกนก หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน พ.ศ.2522หลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระปิดตานะทะนะ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อเกสร พ.ศ.2522หลักพันกลางถึงหมื่น
พระปิดตานะทะนะ หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี เนื้อผงใบลาน พ.ศ.2522หลักพันกลางถึงหมื่น
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์สะดือใหญ่หลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์สะดือเล็กหลังแบบ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นต้น
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์อิติเสริมฐาน เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังอุ เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังตะแกรง เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นกลางถึงแสนต้น
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์หลังยันต์เมตตา เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นต้น
พระปิดตาหลวงปู่เฮี้ยง วัดป่า พิมพ์ซุ้มตัน เนื้อผงคลุกรัก จ.ชลบุรีหลักหมื่นต้น
พระปิดตาปุ้มปุ้ย หลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ พ.ศ.2517 จ.ระยองหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พระปิดตาหลวงพ่อครน พิมพ์มีหู วัดบางแซะ รัฐกลันตัน มาเลเซียหลักแสนต้นถึงกลาง
พระปิดตาหลวงพ่อครน พิมพ์ไม่มีหู วัดบางแซะ รัฐกลันตัน มาเลเซียหลักแสนต้น
เหรียญกษาปณ์ - เหรียญที่ระลึก ร.5
เหรียญปราบฮ่อ
เหรียญปราบฮ่อย่อหลักหมื่นกลาง
เหรียญพระบรมรูป - ไอราพต (เหรียญช้างสามเศียร)หลักหมื่นกลางถึงปลาย
เหรียญประพาสยุโรป เนื้อเงินหลักหมื่นต้นถึงกลาง
เหรียญประพาสยุโรป เนื้อทองหลักล้าน
เหรียญรัชมังคลาภิเษก
หลังครุฑ เนื้อทองคำหลักล้าน
หลังครุฑ เนื้อเงินหลักแสนต้น
หลังทรงม้า เนื้อทองคำหลักแสนกลาง
หลังทรงม้า เนื้อเงินหลักหมื่นกลาง
หลังทรงม้า เนื้อเงินลงยาหลักหมื่นกลางถึงปลาย
หลังทรงม้า เนื้อทองแดงหลักหมื่นต้นถึงกลาง
เหรียญรัชมังคลาภิเษก
เหรียญรัชมังคลาภิเษกหลังครุฑย่อ ทองคำ
หลักหมื่นกลางถึงแสนต้น
เหรียญรัชมังคลาภิเษกหลังทรงม้าย่อ ทองคำ
หลักหมื่นกลางถึงแสนต้น
เหรียญรัชฏาภิเษกมาลา(เหรียญเปลือย) ทองคำ
หลักแสนกลางถึงปลาย
เนื้อเงินหลักหมื่นต้นถึงกลาง
เนื้อทองแดงหลักหมื่นต้น
เหรียญรัชฏาภิเษกมาลา(เหรียญเปลือย) ย่อ ทองคำ
หลักหมื่นกลางถึงแสน
เนื้อเงินหลักหมื่นต้นถึงกลาง
เนื้อทองแดงหลักหมื่นต้น
เหรียญเสด็จกลับจากยุโรป
เนื้อทองคำหลักแสนต้นถึงกลาง
เนื้อเงินหลักหมื่นต้นถึงกลาง
เนื้ออัลปาก้าหลักพันปลาย
เหรียญครุฑ เสมอพระรามาธิบดีที่ 2หลักสี่ถึงหกหมื่นบาท
เหรียญทรงยินดีหลักสี่ถึงหกหมื่นบาท
เหรียญทรงยินดีย่อหลักสามถึงสี่หมื่นบาท
เหรียญกษาปณ์พระเกี้ยวกรุงสยาม(เหรียญแต้เม้ง)หลักหมื่นต้นๆ
เหรียญเสมา จปร.
เนื้อทองคำหลักแสนต้นๆ
เนื้อเงินหลักหมื่นต้นถึงกลาง
เหรียญเฉลิมพระชนมพรรษา จ.ศ.1233หลักหมื่นต้นๆ
เหรียญเปิดเหมืองหลักพันกลางถึงหมื่น
เหรียญที่ระลึก ร.5 เสมอ ร.4หลักหมื่นต้น
เหรียญสมโภชพระนคร 5 รัชกาลเหรียญเงินหมื่นต้นๆ
เหรียญที่ระลึกพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีหลักพันปลาย
เหรียญหมู 1 ตัวสามถึงสี่หมื่น
เหรียญหมู 2 ตัวสามถึงสี่หมื่น
เหรียญคู่พระบรมราชเทวี สว่างวัฒนาหลักหมื่นต้น
เหรียญสมโภชพระพุทธชินสีห์หลักหมื่นต้น
เหรียญกษาปณ์ - เหรียญที่ระลึก ร.9หลักพันปลาย
เหรียญพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2493 เนื้อทองคำเจ็ดถึงแปดหมื่นบาท
เหรียญอนุสรณ์มหาราช ครบ 3 รอบ พ.ศ.2506 เนื้อทองคำหลักหมื่นกลาง
เหรียญพระมหาชนก 1 ชุด พร้อมหนังสือ(เนื้อทองคำ, เงินและนาค)หลักแสนต้นๆ
พระหลวงปู่ทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี
พระบูชา
พ.ศ.2497 เนื้อปูนผสมว่าน หน้าตัก 7 นิ้วหนึ่งถึงสองแสนบาท
พ.ศ.2497 เนื้อปูนผสมว่าน หน้าตัก 3.5 นิ้วหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พ.ศ.2497 เนื้อว่าน หน้าตัก 3.5 นิ้วหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พ.ศ.2497 เนื้อว่าน หน้าตัก 1.5 - 2 นิ้วหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พ.ศ.2502 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 7 นิ้วสองถึงสามแสนบาทมีทั้งตอกพ.ศ.และไม่ได้
ตอกเป็นคนละหน้ากันนิยมมาก
พ.ศ.2503 เนื้อปูนผสมว่าน หน้าตัก 5 นิ้วหลักหมื่นกลาง
พ.ศ.2503 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักแสนต้น
พ.ศ.2504 เนื้อปูนผสมว่าน หน้าตัก 5 นิ้วหลักหมื่นกลาง
พ.ศ.2504 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักแสนต้น
พ.ศ.2505 เนื้อปูนผสมว่าน หน้าตัก 5 นิ้วหลักหมื่นต้นถึงกลางนิยมมาก
พ.ศ.2505 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักแสนต้นนิยมมาก
พ.ศ.2506 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักแสนต้น
พ.ศ.2507 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักแสนต้นนิยมมากสร้างน้อย
พ.ศ.2508 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พ.ศ.2508 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 6 นิ้วหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พ.ศ.2509  เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักหมื่นปลายถึงแสนต้น
พ.ศ.2510 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พ.ศ.2511 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักหมื่นกลางถึงปลาย
พ.ศ.2512 เนื้อโลหะผสม หน้าตัก 5 นิ้วหลักหมื่นกลางถึงปลายรุ่นสุดท้ายของหลวงปู่ทิม
วัดช้างให้

โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 2556
 


Copyright 2013, All Rights Reserved. by Talad-pra.com
พระเครื่อง ,ศูนย์พระเครื่อง ,ตลาดพระ ,ขายพระ ,ตลาดพระเครื่อง ,ขายพระเครื่อง , ฝากพระเครื่อง , ประมูลพระเครื่อง , ตลาดออนไลน์ !

24